Tulevaisuuden teot

Miten maailmaa muutetaan? Voiko nuorikin vaikuttaa? Tulevaisuuden teot -teema esittelee erilaisia vaikuttamistapoja ja -väyliä.

Ohjelmassa: