Toimi toimintasuunnitelman parhaaksi

joonashamalainenAjankohtaista, Tulevaisuuden teot

Tule kertomaan omia ideoitasi uuden, parhaillaan laadinnassa olevan Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman sitoumuksiksi ja toimenpiteiksi vuosille 2017–2019. Lisäksi pisteellä on myös alla oleva äänestystehtävä:

Jotta voisin ottaa kantaa yhteisiin asioihin, tarvitsen

  • Enemmän tietoa
  • Ymmärrettävämpää tietoa
  • Enemmän kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta

Avoin hallinto tekee työtä julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamiseksi.  Avoimen hallinnon nykyisessä toimintasuunnitelmassa vuosina 2015–2017 lasten ja nuorten osallisuus on ollut keskeisenä teemana. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mukaan ottamista päätösten valmisteluun, yhteiskunnan palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuneita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa tilaisuus koskien lasten oikeuksien toteutumista marraskuussa 2015 sekä Helsingissä 28.10.2015 järjestetyn OECD:n hallintoministerien kokouksen yhteydessä ollut nuorisofoorumi.

ole_avoin_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Avoin hallinto

http://www.avoinhallinto.fi/.