KrutExpo 2016 ordnas torsdagen den 3 november klockan 9–15 på stadshuset i Helsingfors.

KrutExpo för samman ungdomarna, beslutsfattarna, organisationer och andra aktörer. KrutExpo är som en dialog – ungdomarna och beslutsfattarna frågar, svarar och berättar sina egna åsikter. KrutExpo är en utmärkt möjlighet för ungdomar att påverka staden och genomföra sina egna idéer!

På KrutExpo får helsingforsungdomarna sin röst hörd. De får vara med och påverka i hur deras egen stad ser ut och bekanta sig med hur man kan påverka i Helsingfors. KrutExpo presenterar en mängd olika påverknings metoder och rutter. Målet är att varje ungdom hittar sitt eget sätt att påverka. KrutExpos kommande teman är ungdomars självständighet.

På hösten är det också dags att välja Kruts kärngrupp. Kärngrupp är en grupp på tjugo 13–17-åringar som väljs årligen och som har till uppgift att se till att de ungas röst hörs i staden. Så här ser tidtabellen för valet ut:

Kandidatnominering: 12.9.–2.10.2016

Röstning: 3.11.–17.11.

Valvaka: 17.11.

Ungdomscentralen producerar KrutExpo tillsammans med ungdomar samt stadens övriga ämbetsverk och organisationer.