RuutiExpo tarjoaa mielenkiintoisen kattauksen keskusteluja ja puheenvuoroja!


Nuoret NYT – Kurkistus nuoruuteen ja nuorten arkeen Helsingissä –aamuseminaari

Kaikille nuorten kanssa toimijoille ja nuorten asioista päättäville sekä nuorille

  • Katsaus nuorten tilanteeseen, Sanna Ranto, tutkija ja Stina Högnabba, erityistutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus
  • Nuorten kokemuksia hyvinvoinnista, Tanja Viilo, projektisuunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
  • #tärkeintämulle 1500 nuorta syyskuussa 2016, suunnittelija Pirjo Mattila, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
  • Matkalla hyvään vapaa-aikaan, tutkija Anna Anttila , Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

 

ennakkoilmoittautumiset pirjo.mattila@hel.fi

Valtuustosali 3 krs., klo 9-10

Muuttuva kaupunki ja nuorten osallistumismahdollisuudet

Nuorisotoimenjohtaja ja Ruudin ydinryhmäläiset avaavat RuutiExpon ja luovat katsauksen muuttuvaan Helsinkiin.

Juhlasali 2 krs, klo 10.00

Vertaisvalamiehistön nuoret vertaiset kertovat kokemuksistaan

Helsingissä on kehitetty alle 15-vuotiaille rikoksentekijöille suunnattu vertaisvalamiehistömalli. Vertaisvalamiehistökokeilussa mukana olevat nuoret kertovat, miten toiminta on lähtenyt käyntiin Helsingissä. Vertaisvalamiehistön kautta autetaan ehkäisemään nuorten joutumista rikoskierteeseen puuttumalla nuorten tekemiin rikoksiin nopeasti. Aluksi kokeilua sovelletaan alle 15-vuotiaisiin, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

Juhlasali 2 krs., klo 10.30.

SAFE STADI – turvallinen ja hauska Helsinki

Safe Stadi on nuoriasiainkeskuksen toteuttama hanke, jossa tuetaan maahanmuuttajataustaisia ja turvapaikanhakijanuoria. Hankkeessa pyritään puuttumaan myös vihapuheeseen ja rasismiin.

Juhlasali 2 krs., klo.11.00

RuutiExpossa nuoret haastavat kaupungin päättäjiä

Nuorten Ääni -toimituksen pisteellä pääset haastattelemaan kiinnostavia tyyppejä ja kuulemaan, mitä heillä on sanottavana. Mitä sinä kysyisit, jos saisit esittää kolme kysymystä? Mitään ennakkovalmistautumista ei tarvita, ota vain mikki käteen ja ala haastatella! Haastattelut videoidaan ja julkaistaan Nuorten Ääni -toimituksen YouTube-kanavalla.

Haastateltavat ja aikataulut päivittyvät RuutiExpon lähestyessä Nuorten Ääni -toimituksen nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Tule kuuntelemaan, mitä päättäjillä on sanottavana!

Ydinryhmä jakaa tunnustuksen rasisminvastaisesta työstä

Ruudin ydinryhmä jakaa  HyväRasva-sertifikaatin merkittävästä rasisminvastaisesta teosta tai työstä.  Ideaa lähti viemään eteenpäin osa Ruudin ydinryhmän nuorista, ja sertifikaatin saajan tulee jatkossa valitsemaan osa kulloinkin toiminnassa mukana olevista nuorista.

Juhlasali, klo 11.30-11.45.

– Ruudin ydinryhmä

Kysy apulaiskaupunginjohtajalta kysymys

Apulaiskaupunginjohtaka Pekka Sauri vastaa nuorten kysmyksiin ja keskustelunavauksiin. Nuorten Ääni -toimituksen nuoret haastattelevat apulaiskaupunginjohtajaa, he eivät pelkää kysyä kiperiäkään kysymyksiä. Sinäkin voit osallistua keskusteluun esittämällä oman kysymyksesi, Tervetuloa!

Juhlasali, klo 12.00.

Nuoret väkivaltaista radikalisaatiota vastaan

YAVE, eli Youth Against Violent Extremism järjestää paneelikeskustelun, jossa tavoitteena on tietoisuuden lisääminen väkivaltaisesta radikalisaatiosta sekä ongelman ennaltaehkäiseminen erilaisin keinoin. Keskeisessä asemassa on nuorilta nuorille ja nuorilta auktoriteeteille suunnattu konkreettisiin ratkaisuihin pyrkivä toiminta.  Keskustelun jälkeen nuoret pääsevät itse ideoimaan ratkaisuja alan toimijoiden kanssa työpajan merkeissä.

Tervetuloa mukaan kehittämään uusia toimintatapoja ongelman ehkäisemiseksi sekä laajentamaan omia näkemyksiäsi sitä koskien yhdessä muiden nuorten kanssa.

Juhlasali 2 krs., klo 12.45

Elämä lukion jälkeen

Helsingin lukiolaiset järjestävät paneelin, jossa pohditaan olisiko lukioonkin syytä tuoda työelämäjakso ammattioppilaitosten ja peruskoulun tapaan. Keskustelussa on mukana päättäjiä, työelämän edustajia sekä te, hyvä yleisö!

Valtuustosali 3krs, klo 13.00

-Helsingin lukiolaiset

RuutiExpon Hackathon haastaa nuoret vaikuttamaan.

Hackathonissa ideoidaan  nuorten itsenäistymiseen kuten asumiseen, hyvinvointiin, työllisyyteen ja opiskeluun liittyviä uusia palveluja. Nuoret määrittelevät omista lähtökohdistaan kumpuavia kehittämistarpeita, joihin he ideoivat RuutiExpon aikana uusia ratkaisuja. Uudet ideat esitellään koko RuutiExpon yleisölle.

Ruutiexpon Hackathonia tekevät Helsingin nuorisoasiankeskuksen kanssa CRWD12 ja Helsinki Region Infoshare (HRI) –palvelu.

Juhlasali 2 krs., klo 13.30

Nuorisolautakunnan avoin kokous

RuutiExpossa on mahdollisuus päästä seuraamaan läheltä kuinka Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ohjaa, tukee ja kehittää nuorisotyötä Helsingissä. Nuorisolautakunnan julkinen kokous järjestetään nyt kolmatta kertaa RuutiExpo-tapahtumapäivänä.

Empire-sali 3 krs., klo 14.00